Thursday, July 16, 2009

BAYANIHAN... SAMA-SAMA, TULONG-TULONG INSPIRED BY THE SPIRIT(U) OF VOLUNTERISM!!

BAYANIHAN... SAMA-SAMA, TULONG-TULONG INSPIRED BY THE SPIRIT(U) OF VOLUNTERISM!!


As expected, not only the six hundred (600) employees are under the state of uncertainties, but also the members of magic 258 including the top ranking officials of this sinking institutions.

Kung mahuhulaan lang ng bawat isa ang tiyak na mangyayari sa hinaharap sana'y hindi mahirap magdesisyon! Kaya kasama sa dilemma ang top management dahil mali ang resulta ng kanilang panghuhula! Nagkukumahog na sila sa kanilang mga aksyon - kaya urong-sulong ang mga posisyon at desisyon! 

Wala namang masama kung magkamali huwag lang sinasadya at marunong magwasto ng pagkakamali!
Sabi nga ng mga aktibista: "Rectify our errors and reaffirm our basic principles"

"If I were you, tatalon na ako", ang advise ng iba! "Kaya lang may sumagip pa kayang iba", ang sagot naman nya! "Hindi ko kayang umalis na ganito ang sitwasyon mas kailangan ang lakas at kapangyarihan ko, malaki pa ang chance para makakasalba"! "Bahala na ang tadhana, kung ito ang kapalaran ko tatanggapin ko na"! 

In short, may mga tao na walang pakialam! May passive! May active! May over acting din! Lahat tayo ay kabilang sa alin man sa mga katangiang ito! Subalit kailangang manguna dito ang mga taong may kaisipang positibo at progresibo! Meron tayo n'yan, tiyak ako! Sino? Kung meron nga paano makikiisa ang walang pakialam at mga pacifier ng ating society?

Sa isang bayanihan, katulad ng unang kaugalian na pagbubuhat at paglilipat ng bahay hindi ina-assign ang maglileader - lahat ng nagbubuhat at kasali doon boluntaryo! Nagpapakiramdaman lang sila, may mauuna doon magsalita, "bilang" isa, dalawa... - boluntaryo 'yon! May masasabi doon, "ilagay sa balikat sabay-sabay tayo, unang hakbang kaliwa, kanan, baba at iba pa" - may command siya pero hindi appointed or elected leader . Volunteer 'yon!  
Ang "People Power sa EDSA" ay magandang halimbawa ng bayanihan, sama-sama, tulong-tulong sa diwa ng BOLUNTERISMO!

Kahit na saang angulo ng lohika at praktikalidad ay hindi mapagtatama at makakaya ng 258 lamang upang punuan ang trabahong maiiwan, ang mahigit na 600 empleyado, kung hindi man lahat ngunit karamihan ay naging bahagi ng inabot na katanyagan! Malamang ay hindi din naman sapat ang grupo ng 600 upang pagtagumpayan ang gusto nating solusyon. 258 + 600 ang pratikal at wastong equation para sa ano mang operasyon. Patuloy na magigiging bahagi ng pagbangon at muling pagsulong sapamamagitan ng maayos at may sense of responsibilities na taga-panguna. 

Ito tayo ngayon, sitwasyon na bayanihan ang makakasagot sa gusto nating solusyon! Lahat tayo ay may maiiambag, may maibabahagi! Huwag mong ipangako ang lampas sa iyong kakayanan.
Ikaw ang magpapasya! Bilisan mo lamang baka mahuli na!!


-ANONYMOUS-


No comments: