Tuesday, August 25, 2009

MGA RESOURCES MULA SA COURAGE ONLINE
@@@@

Thursday, July 16, 2009

BAYANIHAN... SAMA-SAMA, TULONG-TULONG INSPIRED BY THE SPIRIT(U) OF VOLUNTERISM!!

BAYANIHAN... SAMA-SAMA, TULONG-TULONG INSPIRED BY THE SPIRIT(U) OF VOLUNTERISM!!


As expected, not only the six hundred (600) employees are under the state of uncertainties, but also the members of magic 258 including the top ranking officials of this sinking institutions.

Kung mahuhulaan lang ng bawat isa ang tiyak na mangyayari sa hinaharap sana'y hindi mahirap magdesisyon! Kaya kasama sa dilemma ang top management dahil mali ang resulta ng kanilang panghuhula! Nagkukumahog na sila sa kanilang mga aksyon - kaya urong-sulong ang mga posisyon at desisyon! 

Wala namang masama kung magkamali huwag lang sinasadya at marunong magwasto ng pagkakamali!
Sabi nga ng mga aktibista: "Rectify our errors and reaffirm our basic principles"

"If I were you, tatalon na ako", ang advise ng iba! "Kaya lang may sumagip pa kayang iba", ang sagot naman nya! "Hindi ko kayang umalis na ganito ang sitwasyon mas kailangan ang lakas at kapangyarihan ko, malaki pa ang chance para makakasalba"! "Bahala na ang tadhana, kung ito ang kapalaran ko tatanggapin ko na"! 

In short, may mga tao na walang pakialam! May passive! May active! May over acting din! Lahat tayo ay kabilang sa alin man sa mga katangiang ito! Subalit kailangang manguna dito ang mga taong may kaisipang positibo at progresibo! Meron tayo n'yan, tiyak ako! Sino? Kung meron nga paano makikiisa ang walang pakialam at mga pacifier ng ating society?

Sa isang bayanihan, katulad ng unang kaugalian na pagbubuhat at paglilipat ng bahay hindi ina-assign ang maglileader - lahat ng nagbubuhat at kasali doon boluntaryo! Nagpapakiramdaman lang sila, may mauuna doon magsalita, "bilang" isa, dalawa... - boluntaryo 'yon! May masasabi doon, "ilagay sa balikat sabay-sabay tayo, unang hakbang kaliwa, kanan, baba at iba pa" - may command siya pero hindi appointed or elected leader . Volunteer 'yon!  
Ang "People Power sa EDSA" ay magandang halimbawa ng bayanihan, sama-sama, tulong-tulong sa diwa ng BOLUNTERISMO!

Kahit na saang angulo ng lohika at praktikalidad ay hindi mapagtatama at makakaya ng 258 lamang upang punuan ang trabahong maiiwan, ang mahigit na 600 empleyado, kung hindi man lahat ngunit karamihan ay naging bahagi ng inabot na katanyagan! Malamang ay hindi din naman sapat ang grupo ng 600 upang pagtagumpayan ang gusto nating solusyon. 258 + 600 ang pratikal at wastong equation para sa ano mang operasyon. Patuloy na magigiging bahagi ng pagbangon at muling pagsulong sapamamagitan ng maayos at may sense of responsibilities na taga-panguna. 

Ito tayo ngayon, sitwasyon na bayanihan ang makakasagot sa gusto nating solusyon! Lahat tayo ay may maiiambag, may maibabahagi! Huwag mong ipangako ang lampas sa iyong kakayanan.
Ikaw ang magpapasya! Bilisan mo lamang baka mahuli na!!


-ANONYMOUS-


Wednesday, July 8, 2009

THE FINAL COUNTDOWN

THE FINAL COUNTDOWN
Diterminado at walang balak iatras ng administrasyong ito ang kanyang mga plano na anti-employee at anti-people policies!

SEC. 2. Declaration of Policy. - It shall be the policy of the State to accelerate the flow of investments and credit resources into the countryside so as to trigger the vigorous growth and development of rural productivity, employment and enterprises thereby generating more livelihood and income opportunities for the disadvantaged rural populace. Pursuant to this policy, there shall be set up a convenient credit-support mechanism and reliable guarantee system”.- RA 7393

Maraming apela at mga tanong na hindi nasasagot! Ang ibinalik sa atin dalawang buwang pampalubag loob na “extension of contracts”! Extension of contracts na questionable, sapagkat alam ng karamihan na ang minimum na kontrata ay tatlong (3) buwan. (Tingnan ang mga pangalan ng mga apektadong kawani sa mga Special Order Blg. 092-B dated June 8, 2009 at Special Order Blg. 098 dated June 26, 2009) At pagtatago sa anino ng Regionalization na minsan ng tinutulan - at una na nilang tinalikuran! Regionalization na sa bandang huli ay papunta ng AFO or mega region!? 

SEC. 5. Place of Business. - The Corporation shall have its principal place of business in Metro Manila and may establish many branches or smaller units of organization in any part of the Philippines as may be necessary in carrying out efficiently and effectively its operations.” - RA 7393


Sa kabila ng napakaraming pagtutol at pagbatikos mula sa mga empleyado at mamayan patuloy at walang kilabot na iginigiit ang plano ng rationalization - at reorganization kung sakaling tuluyang pumalpak at hindi katigan ng ahensya ng pamahalaan. Palpak, sapagkat hangang sa kasalukuyan ay wala pang malinaw na sestima kung paano patatakbuhin ang isang AFO, kung paano ang sestima ng pagsingil at pagmonitor ng mga accounts at kung paano pagtatamatamain sa pamamagitan ng relocation ang mga regular na kanilang ititira. Lagpas na sila sa taning na sila mismo ang gumawa, July 1, 2009!

SEC. 28. Authority to Expand Personnel Complement. – In view of the expanded scope of the operations of the Corporation, it is hereby authorized to reorganize and expand its personnel complement. in consultation with the Civil Service Commission and in accordance with Section 14 hereof, in order to achieve efficiency and effectiveness in the delivery of its mandated services.” - RA 7393

Malinaw at iisa ang intension! Panggigipit sa hanay ng mga kaawa-awang mga kawani ng QUEDANCOR! Ito na ang panahon na binibilang na nila ang ating huling panahon sa kompanyang ito!

May panahon pa at pagkakataon! Bakit hindi natin baliktarin ang sitwasyon, sila ang ating paalisin at bilangin ang mga araw na ilalagi pa sa Quedan!


"Ating Ipakita, Ipadama ang pagkakaisa! Huwag nating hayaang tapakan ng iilan ang ating karapatan! Ipaglaban ang ating karapatan at interes ng mamamayan na umaasa serbisyo ng Quedacor."

Hindi lang ang Central Office ang tamang lugar upang maipahayag natin ang ating pagtutol. Bakit hindi natin gawin sa ating mga rehiyon? Gawin natin ng sabay-sabay! Bilangin natin ang mga huling araw ng mga makasarili at salot ng ating kompanya!

Pukawin ang dapat pukawin habang may panahon pa! Organisahin ang bawat isa, tayo ang mangunguna sa pagkakaisa tungo sa sama-sama at solidong aksyon upang kamitin ang kolektibong tagumpay para sa bawat isa!


IPAGLABAN ANG INTERES NG MGA KAWANI AT KAPAKANAN NG MALILIIT NA MAGSASAKA, MANGINGISDA AT IBA PANG APING SEKTOR NG LIPUNAN!!!
TUTULAN ANG RATIONALIZATION AT REORGANIZATION!!!
IBALIK ANG NORMAL NA OPERASYON NG KOMPANYA!!!
GAMITIN AT MAKSIMISAHIN ANG 8 BILYON TRADE RECEIVABLES KASAMA ANG IBA PANG NAPAKARAMING ARI-ARIAN NG KOMPANYA!!!
BIGYAN NG KATIWASAYAN AT KATAHIMIKAN ANG BAWAT KAWANI!!!
OBLIGAHIN ANG GOBYERNO NA TUMUGON SA RESPONSIBILIDAD SA QUEDANCOR AT MGA MAMAMAYAN!!!!
WE ARE RATIONALThursday, June 25, 2009

DIPLOMATIC APPEAL TO THE OIC, CEO AND THE GOVERNING BOARD


June 19, 2009

THRU: FEDERICO ESPIRITU, MNSA
Officer in Charge
QUEDANCOR
#34 Panay Avenue Quezon City

SUBJECT: DIPLOMATIC APPEAL TO THE OIC, CEO AND THE GOVERNING BOARD

Dear Mr. Officer-In-Charge:

Greetings!!!

In view of Memorandum No. 188 dated May 22, 2009 regarding RATIONALIZATION PLAN which states that:

“The revised plan of QUEDANCOR has been approved by the GOVERNING BOARD last May 20, 2009 and is due for submission to the Department of Budget and Management (DBM) for their evaluation and approval”.

We, the contractual and casual employees of Region IV, who will be adversely affected by your impending reorganization pursuant to the said memorandum, appeal to the management to again evaluate and reconsider the following situations and humbly request to let us stay in the District Offices where we are presently assigned:

1. Most of us are residing nearby our offices, thus, relocation or non-renewal of our contract will be too burdensome in our part- financially and physically. This job is the only source of living that we have, help us keep our work.

2. We share the same hard work to build Quedancor as a well-respected financial institution in our Region and we can proudly say that based on our performances, we have helped the company reached its peak and will continue helping despite its financial problems against all odds.

3. We are confident that Quedancor will surpass this very difficult situation and we are not loosing hope. We still want to serve this institution and continue to contribute and share our knowledge and skills.

4. In this time of crisis, we need to unite and gain our strength to survive. Let us join hands to gain and encourage the support of the Government. While it is true that our beloved company is under financial crisis, mass layoff is not a solution. The government promised that, “NO SINGLE GOVERNMENT EMPLOYEE WILL BE LAID OFF IN THIS TIME OF GLOBAL CRISIS”.

5. Majority of us has been serving Quedancor for not less than five years, with an average age bracket of 30 to 40 years old, the age bracket where it is very difficult to look for another job, we are too young to retire but too old to apply. We have grown up and have dedicated our lives in this institution. We have embraced life and hope in this very institution that we have learned to love and respect.

6. They say that the only permanent thing in this world is CHANGE, and QUEDANCOR needs it to prevent itself to fall down …. but the move to displace 600 contractual and casual employees won’t be the situation. This kind of change is untimely and insensitive. We humbly request your good office to resort to other alternative solutions to continue serving our mandate.


We hope for your consideration. Thank you and GOD BLESS!


appeal

Cc:
Governing Board of Quedancor
All Governors of Region – IV
All Congressmen of Region – IV
His Excellency Emilio Z. Marquez – Bishop Diocese of Lucena City
Hon. Ralph G. Recto – Director General, NEDA

Tuesday, June 23, 2009

OPEN LETTER TO HER EXCELLENCY GLORIA MACAPAGAL-ARROYO

Dear Madame President,

Once again, we, the concerned employees of Quedan and Rural Credit Guarantee Corporation (QUEDANCOR), are seeking your intervention relative to the latest plan for our office- the reduction of the personnel complement from 897 to 258 by the end of June 2009. This decision is being pursued despite the public pronouncement of Her Excellency that no single government worker will lose his job.

First and foremost, the primary consideration for this mass lay-off is the financial problem confronting QUEDANCOR. According to the Management, the corporation could only sustain 258 employees. We decry this allegation. From our perspective, it is apparent that the reduction of personnel is designed to generate savings to pay the corporation’s private creditors. In effect, the employees become the sacrificial lambs who shall bear the effects of the mismanagement suffered by the corporation under its previous administration. Inevitably, the more than 600 employees who will be terminated will swell the ranks of the unemployed amidst the global economic crisis gripping countries worldwide.

We maintain our stand that the solution for the problems gripping QUEDANCOR is the infusion of funds so that QUEDANCOR could reactivate its credit and guarantee programs and deliver its mandate. We believe that the provision of funds would once again trigger the interest and active participation of the lending banks in agricultural credit. More importantly, the strengthening of QUEDANCOR with new funds would send a very strong signal to all stakeholders- farmers, fishermen, rural workers, cooperatives, retailers and wholesalers- that the national leadership recognizes the vital role of credit towards agricultural development.

The Resuscitation of QUEDANCOR would boost its collection efforts and enable the corporation to meet its maturing obligations. The infusion of funds is the only way to minimize the losses to the government and at the same time sustain the growth of the nation’s agricultural sector.

It is for these reasons that we appeal again to you Madame President to assist us in this biggest challenge befalling us, the mere rank and file employees of QUEDANCOR. We hope that you will favorably respond to our plea.
                                                                                                          
                                                                                                          QUEDANCOR EMPLOYEES
cc. Senate of the Philippines
Monday, June 22, 2009

BUKAS NA LIHAM SA PAMUNUAN NG QUEMAS

Hindi sa minamaliit naming ang kakayahan ng pamunuan ng QUEMAS, pero sa panahon at mga pangyayari ngayon, may maaasahan pa ba kaming tulong sa inyo? Patuloy na lumalala ang kundisyon naming mga casual at contractual employees na para bang may taning na ang buhay namin sa kumpanyang ito, may maasahan ba kami upang kahit paano ay maramdaman naming may kakampi kami? May magtatanggol pa ba sa amin? 

  Sa ngayon, hindi namin lubos malaman ang tunay na estado ng aming employment sa Quedancor bunsod na rin ng sunod sunod na memorandum na pinapalabas ng kasalukuyang pamunuan. Hanggang June 30 na lang ba kami o extended hanggang August 30? Pagkatapos noon, ano na ang mangyayari sa amin? Saan kami dadalhin? Saan kami pupulutin? Huwag naman sana sa kangkungan. Ilan taon na rin kaming naguguluhan sa sitwasyon. Mula taong 2007, laman na ng pang-araw-araw naming diskusyon ang pagkabagabag sa isyu ng tanggalan. Masasabi naming naging “immune” na kami sa isyung ito, pero sa totoong buhay, napakalaking dagok itong mga nagyayaring ito. 

  Para kaming “ticking bomb waiting to explode”. Para kaming inuupos na kandila. Para kaming bolang binabato sa ere. Para kaming isinasali sa “firing squad”. Para kaming mga trapo na matapos gamitin ay itatapon na lang ng basta basta. Magulo, masalimuot at nakakalungkot. May mga bagay na kinakailangan namin ng kasagutan. Una, bakit di natuloy ang pag-publish ng appeal ng QUEDANCOR employees sa dyaryo, dahil ba sa pangakong binitiwan ni Sec. Yap? Ipagpalagay na natin na totoo ang pangakong ito, wag natin kalimutan na lahat ng ahensya ng gobyerno ay sumasailalim sa rationalization. May kasiguraduhan ba tayo sa puntong ito? Pangalawa, bakit kailangan pang mag-contribute ng Php 150.00 para sa pagpapalimbag sa dyaryo, di pa ba sapat ung dalawampu’t limang piso kada buwan na kontribusyon namin? Karamihan sa amin ay nagserbisyo sa kumpanya ng di bababa sa limang taon. Kung susumahin, bawat isa sa amin ay nag contribute ng humigi’t kumulang sa 1,500.00 sa loob ng 5 taon, sa 600 na empleyado, Php 900,000.00, kung inyong mamarapatin, nais naming malaman nasaan ang kontribusyong ito ng mga empleyado? Isang malaking halaga kumpara sa P130,000.00 na kakailanganin sa pagpapalimbag sa dyaryo. At panghuli, hindi ba “conflict of interest” kung ang ilang QUEMAS officers ay umuupo rin bilang miyembro ng Selection Committee? Sa ganang amin, paano ninyo tuwirang maipaglalaban ang kapakanan ng nakararaming empleyado kung patuloy kayong sasang ayon sa mga panukala ng management. Mahirap pong mamangka sa dalawang ilog.  

  Huwag sana ninyong masamain ang mga hinaing naming ito, pero kailangan na naming iparating ang aming mga saloobin bago pa mahuli ang lahat. Ano pong aksyon at suporta ang aasahan namin sa inyo bilang aming mga kinatawan? Huwag sana tayong manahimik dahil hindi pa ito “hopeless case”. Harapin natin ang suliraning ito ng sama-sama at walang iwanan. Mahal natin ang Quedancor, kaya’t dapat nating mahalin ang isa’t isa. Sino pa ba ang magtutulungan at aasahan natin kundi tayo-tayo rin? Inaasahan namin ang inyong madaliang pagtugon, sana sa loob ng buwang ito ay makakita na kami ng pagtugon mula sa inyo, tama na ang matagal na pananahimik, ipaglaban ninyo ang kapakanan naming maliliit.  

  Nawa’y maghari ang pagpapala ng Panginoon na bigyan tayo ng isa pang pagkakataong buhayin muli ang ating kumpanya, hindi lamang para sa ating mga sarili kundi sa lahat ng umaasa sa atin ---- ang mga magsasaka, ang mga mangingisda, ang mga kooperatiba, ang mga negosyante at maging ang mga mahal natin sa buhay. 

 
"DO NOT GIVE UP WHEN YOU STILL HAVE SOMETHING TO GIVE. NOTHING IS REALLY OVER UNLESS YOU STOP TRYING"!

 

                                                                              - UNIFIED REGION IV EMPLOYEES-

Monday, June 15, 2009

WAR (WE ARE RATIONAL) AGAINST THE IMPLEMENTATION OF EO 366 – QUEDANCOR Employees !!!

Background:

As a whole, Quedan and Rural Credit Gurantee Corporation (QUEDANCOR) has a mandate to provide accessible and affordable credit to agri-industry sector guided by its charter Republic Act 7393. Performances show the continuous better social service throughout the whole nation for more than 30 years being a self-reliant Government Owned and Controlled/Government Financing Institution (GOCC/GFI) – without the provision of the annual General Appropriations Act (GAA). Generated about 47 billion pesos of loans to various individuals, partnerships, associations, cooperatives, and others benefiting more or less 5 million Filipinos nationwide.

Part of this mandate is to create branches or offices in every region and provinces. Majority of offices were formally established almost seven (7) years ago. This office is required to provide credit services covering the whole provinces. On its peak of operations, there are 1,600 employees being hired by the management to implement various programs. Eventually, when QUEDANCOR was involved in swine scandal, it seemed that it will be deactivated on the time that majority of its employees (about 700 employees) were forced to resign and look for a much sustainable work to earn for a living. Today, there are only 900 employees doing multi-task function that cater to clientele needs - In fact, there are no redundancies in our functions!

Some District Office has generated approximately more than 500 million of loans benefiting more or less 10,000 individuals. We provide services as far as Islands, Peninsulas, Mountains and other remote areas of the Philippines.

July 1, 2009 – Implementation of Rationalization Plan:

At least 600 employees of the QUEDANCOR are directly affected by the implementation of Executive Order 366. There is no assurance for this number of employees where they will be placed once this policy is implemented.

Only 258 employees will be retained to the QUEDANCOR based on the Rationalization Plan recently approved by the board.

The present set-up of offices will be integrated into one Area Field Office (AFO) per cluster/megaregion requiring only 31 employees. How does this number can perform well of their tasks, considering the present situation doing a multi-task function? Just for example, cluster #2 which includes the National Capital Region, Southern Tagalog Region and Bicol Region with approximately 15 offices and about 150 employees will be streamlined into one AFO as Sto. Tomas, Batangas as the place of office.

Impractical, not revelant solution on this time of Global Economic Crisis:

IMPRACTICAL the management, government and community will not get bottom line benefits. It may costs less in essence, may be less operating expenses to be incurred, but this may also result to huge amounts of past dues/overdues and problematic accounts based on current portfolio – which is designed or programmed requiring more labor. This will displace great number of employees. This is a violation of QUEDANCOR mandate which states that this will provide accessible and affordable credit to agri-industry. This is may be for the benefit of the few, particular for those who will be granted the increase of salary! This is impractical and not relevant decision of the management.

NOT RELEVANT the government gave the assurance that no single government employee will be laid off in this time of global economic crisis and also issued two executive orders, EO 782 and EO 783 INSTITUTING MEASURES TO ASSIST WORKER AFFECTED BY THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND TEMPORARY FILLING UP OF VACANT POSITIONS IN THE GOVERNMENT, PROVIDING FOR EMPLOYMENT INTERVENTIONS TO SAVE AND CREATE JOBS AS PART OF THE ECONOMIC RESILIENCY PLAN respectively. And all other government agencies under the executive branch are suspended in the implementation of Rationalization Plan.

" Mas masahol pa sa mga nagnakaw na kumuha ng posibleng dagdag na benepisyo para sa mga empleyado ang inityatibang ito, ito ang tuluyang kikitil sa kabuhayan at pag-asa ng mga kawani na matagalang nagsilbi kasama ng mga pamilya na dito’y umaasa."

NO TO RATIONALIZATION PLAN !!!
NO TO STREAMLINING OF GOVERNMENT EMPLOYEES !!!
FIGHT FOR GOVERNMENT WORKER’S RIGHT !!!
FIGHT FOR DEMOCRATIC, CONSULTATIVE & ALTERNATIVE WAY OF SOLVING PROBLEMS !!!
PROMOTE SOCIAL SERVICES & RESPONSIBLITIES !!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annex #1:
Memorandum Circular Pertaining to approved Rationalization Plan of the QUEDANCOR Management. (Click to view full image)


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Other Annexes: Part of the presentation used by the management during Economic Manager’s Meeting (click to view full image).
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Read this one out!
"Ipakita, Ipadama ang ating Pagkakaisa! Manindigan Ipaglaban ang Karapatan"!